“Me Romët, për Romët” – KQZ takim me gra dhe të rinj në Elbasan

09/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve takimin e radhës me gra dhe të rinj të komunitetit rom e realizoi në Rrapisht të Elbasanit.

Takimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, ku të gratë dhe të rinjt rom ndanë eksperiencat mbi pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e kaluara. Pyetjeve të tyre mbi aspekte të ndryshme të procesit të zgjedhjeve, përfaqësuesit e KQZ-së i’u përgjigjën me shembuj konkret, materiale informuese në gjuhën e tyre, si edhe duke simuluar procesin e votimit dhe të numërimit të votave. Simulimi i procesit të votimit dhe numërimit shërbeu si mënyrë efikase për të informuar dhe sensibilizuar të pranishmit për hapat që duhet të ndjekin në qendrën e votimit dhe mënyrën e duhur të plotësimit të fletëve të votimit.

Takimi u zhvillua në kuadër të projektit të përbashkët me Qeverinë Britanike për informimin, sensibilizimin dhe edukimin e komunitetit rom për zgjedhjet vendore, të datës 14 Maj 2023 në Shqipëri.

Bashkëpunëtorë në zbatimin e këtij projekti janë edhe përfaqësues të organizatave të pakicës rome në vendin tonë, “Zëri i Romëve në Shqipëri” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”.

 

Lajme“Me Romët, për Romët” – KQZ takim me gra dhe të rinj në Elbasan