Miratohen modelet e vendimeve dhe dokumentacionit të punës së KQV

15/02/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi modelet e vendimeve dhe dokumentacionit të punës së Komisioneve të Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Modelet e vendimeve të KQV lidhen me funksionimin e vetë Komisionit të Qendrës së Votimit, por edhe me përmbushjen e disa detyrave të saj në lidhje me administrimin e procesit të votimit në qendrën e votimit.

Gjithashtu, në seancën e sotme vijoi hetimi administrativ për shkelje të konstatuara për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 3 shkurt – 9 shkurt 2023.  

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit. 

LajmeMiratohen modelet e vendimeve dhe dokumentacionit të punës së KQV