Vlerësohet ecuria e raportimeve të veprimtarive publike për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023

11/03/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e partisë politike “Partia Bindja Demokratike” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore dhe vendosi regjistrimin e partisë “Bindja Demokratike” me kryetar z. Astrit Patozi dhe shkronja nistore “BD”.

Shqyrtimi i kërkesës së partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023, u shty për në seancën e radhës.

Gjithashtu, u plotësuan vakancat e krijuara në këshillat bashkiak:

  1. Në Këshillin e Bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Ana Gazmir Hysa;
  2. Në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, z. Klodian Kapllan Përshaku;
  3. Në Këshillin e Bashkisë Kolonjë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Arjan Andon Çikopana;
  4. Në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate të Shqipërisë, z. Durim Adem Bullakja.

Në seancën e sotme u bë vlerësimi i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023.

Pasi u njoh me rrethanat dhe faktet, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj institucioneve: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Ministria e Financës dhe Ekonomisë; Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; Ministria Kulturës; Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët; Banka e Shqipërisë; Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësisë; Agjencia Shtetërore e Kadastrës; Prefekti i Qarkut Tiranë; Autoriteti i Aviacionit Civil, Qendra Kombëtare e Biznesit; Drejtoria e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike; Drejtoria Rajonale Arsimit Parauniversitar Korçë; Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Fier; bashkitë Tiranë, Belsh, Dibër, Divjakë, Durrës, Gjirokastër, Kavajë, Korçë, Lezhë, Malësi e Madhe, Maliq, Mallakastër, Patos, Pogradec, Rrogozhinë, Sarandë, Tepelenë.

 

Për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore u akredituan tre gazetarë të qendrës mediatike “MCA – Press & Gir”.

 

LajmeVlerësohet ecuria e raportimeve të veprimtarive publike për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023