Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 07.04.2023.

06/04/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Premte, datë 07.04.2023, në orën 12:00.

Rendi i ditës:

  1. “Për miratimin e rregullave për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 07.04.2023.