Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 29.05.2023.

27/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 77 dhe nr. 84.

Data e seancës: 29.05.2023

Ora 13:15 kërkesa ankimore nr. 77

Ora 14:00 kërkesa ankimore nr. 84

Rendi i ditës:

  1.  Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore  nr. 77, datë 22.05.2023, depozituar nga Partia Aleanca Progresiste LZHK, me objekt: “Kundërshtim i vendimit nr. 674, datë 17.05.2023 të dhënë nga KZAZ nr. 15 Kurbin”.
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 84, datë 24.05.2023, depozituar nga Partia Aleanca Demokristiane, me objekt: “Kundërshtim i vendimit të KZAZ & KQZ: 
    -Kundërshtim për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit Bashkiak, Kamëz dhe hartimin e tabelës së re përmbledhëse pas këqyrjes së materialit zgjedhor sipas kësaj kërkese ankimore. -Rivlerësim i votave të vlefshme dhe të pavlefshme për disa subjekte në disa prej kutive të Votimit për Këshillin Bashkiak, Kamëz.-Rivlerësim për ndryshimet e pa motivuara në Tabelën Elektronike të Rezultateve përmbledhëse për Këshillin Bashkiak, Kamëz”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 29.05.2023.