Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 30.05.2023.

29/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.  

Data e seancës: 30.05.2023

 Ora 15:00 kërkesa ankimore nr. 78

Ora 15:30 kërkesa ankimore nr. 89

Ora 16:10 kërkesa ankimore nr. 76

Rendi iditës:                                    

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore me nr. 78, me ankues subjekti zgjedhor “Partia per Drejtesi Integrim dhe Unitet” me objekt “Rinumërimi i fletëve të votimit në QV nr. 3239/00 të KZAZ nr. 62 Mallakastër. Pasqyrimin e ndryshimit të numërimit të votave në Tabelën përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve për Këshillin Bashkiak Mallakastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.                              
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore me nr. 89, me ankues subjekti zgjedhor Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KQZ-së, për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore, Bashkia Delvinë. Ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore, Bashkia Delvinë për Këshillat Bashkiak”.          
  3. Shqyrtimi i kërkesës ankimore me nr. 76, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashke Fitojme” me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 533, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e kryetarit të bashkise Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Belsh dhe miratimin e tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Belsh duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votive. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në QV nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë, të zonës zgjedhore Bashkia Belsh. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkie Belsh, duke mos përfshirë rezultatin e qendrës së votimit nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë. Shpalljen si kandidat fitues për zgjedhjet për kryetar Bashkie Belsh të z. Bedri Qypi”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 30.05.2023.