Përfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 88 dhe nr. 92

02/06/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 88, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, me objekt: “Kundërshtim i vendimit të KQZ për miratimin e Tabelës Përmbeldhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Lezhë. Ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Lezhë për Këshillin Bashkiak”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

 Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 92, datë 27.05.2023, depozituar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, me objekt: “Kundërshtim i vendimit të KQZ për miratimin e Tabelës Përmbeldhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Librazhd. Ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve të Zonës Zgjedhore Bashkia Librazhd për Këshillin Bashkiak”.

Me kërkesë të palës ankuese, për t’u tërhequr nga ankimi, KAS pushoi shqyrtimin administrativ.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 88 dhe nr. 92