Komisioneri shpërndan mandatet për këshillat e 3 bashkive

09/06/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike shpërndau mandatet ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillat e Bashkive Lezhë, Tropojë, Kurbin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi kryerjen e verifikimit të thelluar të të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Miftar Dauti, Kryetar Bashkie, Bashkia Has, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, dhe dërgimin e të dhënave përkatëse Prokurorisë së Përgjithshme, për vlerësim të mëtejshëm.

LajmeKomisioneri shpërndan mandatet për këshillat e 3 bashkive