Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.06.2023.

23/06/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 26.06.2023, ora 14:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  2. Projektvendim “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  3. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Belsh, Qarku Elbasan, z. Arif Faik Tafani, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  4. Projektvendim “Për caktimin e datës për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë”.
  5. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Elbasan, Qarku Elbasan, z. Gledian Iljaz Llatja, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  6. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kamez, Qarku Tirane, z. Rakip Bajram Suli, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.06.2023.