Tryeza rajonale “Digjitalizimi i proceseve zgjedhore – Perspektiva mbi sigurinë kibernetike dhe koordinimin ndërinstitucional në të gjithë Ballkanin Perëndimor”

05/07/2023 | Lajme

KQZ në bashkëpunim me International IDEA dhe Qendrën e Sundimit të Ligjit të Finlandës organizoi Tryezën Rajonale “Digjitalizimi i proceseve zgjedhore -Perspektiva mbi sigurinë kibernetike dhe koordinimin ndërinstitucional në të gjithë Ballkanin Perëndimor”.

Qëllimi i tryezës dy ditore ishte eksplorimi i përvojave dhe praktikave më të mira të bashkëpunimit ndërinstitucional në dixhitalizimin e proceseve zgjedhore dhe morën pjesë përfaqësues të trupave zgjedhore të Kosovës, Bosnjes, Lituanisë, Gjerogjisë, institucioneve shqiptare, të organizatave ndërkombëtare që operojnë në fushën e zgjedhjeve, dhe të shoqërisë civile.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në hapjen e punimeve të tryezës solli në vëmendje përvojën e KQZ-së në implementimin e teknologjisë në zgjedhje, identifikimin elektronik të zgjedhësve dhe votimin e numërimin elektronik.

Ai tha se “Kur themi ta bëjmë më të mirë një proces zgjedhor, do të thotë që ai të ketë më shumë integritet, të rritet transpararenca, ti shërbejë më mirë votuesve, të krijojë efiçencë në përgatitje dhe administrim, etj. Por nga ana tjetër duhet të jemi plotësisht të vetëdijshëm që sistemet e IT që duam të implemetojnë në proceset zgjedhore duhet të ofrojnë gjithë garancitë mbi integritetin e tyre. Kjo garanci duhet të jetë 100% dhe aspak nuk duhet të vihet në dyshim integriteti i saj”.

Për dy ditë me radhë u diskutua mbi votimin elektronik dhe sigurinë kibernetike, konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria e teknologjisë dhe të dhënave zgjedhore; fushata dezinformuese që tentojnë të minojnë besueshmërinë e zgjedhjeve, administrata dhe institucionet demokratike e të tjerë.

Diskutimet u fokusuan në përvojat specifike në të gjithë Evropën (Finlanda, Lituania, Gjeorgjia, vende të tjera përkatëse), si dhe bashkëpunimin në nivelin e BE-së, duke përfshirë edhe Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë Kibernetike (ENISA).

Të pranishmit ndanë praktikat më të mira ndërkombëtare që po zhvillohen për t’iu përshtatur kërcënimeve gjithnjë në zhvillim të sulmeve kibernetike, sfidave të përdorimit të teknologjisë në zgjedhje dhe masat efektive të deritanishme.

Vëmendje mori edhe bashkëpunimi i trupave të menaxhimit të zgjedhjeve me aktorë shtetërorë dhe joshtetërorë, duke përfshirë platformat online, ofruesit e teknologjisë dhe shoqërinë civile.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me mbështetjen e Institutit Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Qendrës për Sundimin e Ligjit të Finlandës ka nisur dialogun e bashkëpunimit ndërinstitucional me trupat zgjedhore në rajon dhe agjencive të ndryshme në nivel vendas dhe rajonal, mbi zgjerimin e përdorimit e instrumenteve dixhitale në zgjedhje. Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit “Integriteti dhe besimi në Zgjedhjet Shqiptare: Nxitja e transparencës së financave politike dhe përdorimi i sigurt i informacionit dhe Teknologjitë e Komunikimit”, bashkë-zbatuar nga International IDEA dhe Qendrës për Sundimin e Ligjit të Finlandës.

LajmeTryeza rajonale “Digjitalizimi i proceseve zgjedhore – Perspektiva mbi sigurinë kibernetike dhe koordinimin ndërinstitucional në të gjithë Ballkanin Perëndimor”