Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 12.07.2023.

11/07/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 12.07.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, Qarku Durrës, z. Arkend Bashkim Balla”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Aleanca Liberale e Djathtë”, zj. Zamira Xhevat Mernica”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Erald Shkëlqim Zaimi”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, zj. Alketa Kujtim Beka”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, z. Engjëll Fluturak Shyti”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Menë Hate Osmënaj”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Lije Nazim Dedej”.
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet”, zj. Zhaneta Shezai Hoxhaj”.
  9. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Eduart Shaqir Hoxha”.
  10. Projektvendim “Për akreditimin e vëzhguesve jopolitikë përmes platformës elektronike të vëzhguesve, në zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 Korrik 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 12.07.2023.