Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 21.07.2023.

19/07/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 21.07.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ilir Vilson Hysi, kandidat i listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Qarku Vlorë”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Erald Agim Erkoçaj”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Përmet, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, zj. Valbona Xhekson Muhaj”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Lauresha Muharem Lila”.
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, z. Adriatik Taf  Merdini”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, zj. Leonida Petrit Gjura”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Anila Murat Shehu”.
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Ardhmërija Shqiptare”, zj. Anila Bashkim Veseli”.
  9. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, zj. Aida Alush Cenaj”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 21.07.2023.