Zgjedhjet e përsëritura në datën 23 Korrik 2023 – Komisioneri i jep mandatin Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë

01/08/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike vendosi dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, Qarku Tiranë, z. Edison Selman Memolla, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e përsëritura të datës 23 Korrik 2023.

Gjithshtu, plotësoi vakancat në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Social Demokrate”, zj. Marjana Kadria dhe në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Kristian Demokrate”, z. Shtjefen Lleshi.

LajmeZgjedhjet e përsëritura në datën 23 Korrik 2023 – Komisioneri i jep mandatin Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë