Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 07.08.2023.

04/08/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon séance publike ditën e Hënë, datë 07.08.2023, ora 11.00.

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 07.08.2023.