Zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës – Mbledhja e parë e KZAZ-së në datën 25 Gusht 2023 

24/08/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve përcaktai vlerën në para të një vote të vlefshme, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023. Vlera në para e një vote të vlefshme është  80.47 lekë. 

Gjithashtu, emëroi anëtarët dhe sekretarin e KZAZ-së nr. 11, Bashkia Kukës, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023. 

Komisioneri vendosi ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisionit të Zonës të Administrimit Zgjedhor nr. 11. Mbledhja e parë do të zhvillohet në selinë e KZAZ-së, njësia administrative Kukës, Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina”, kati i dytë, në datën 25.08.2023, në orën 10:00. Infrastruktura logjistike e selisë së KZAZ-së do të sigurohet nga Bashkia Kukës.   

Në seancën e sotme u miratua akreditimit i vëzhguesve përmes platformës elektronike të vëzhguesve në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023. 

Portali i vëzhguesve është një sistem ndërveprues për regjistrimin dhe administrimin e vëzhguesve jo partiak në zgjedhje dhe synon ta bëjë procesin shumë herë më të shpejtë dhe efektiv. 

Për të paraqitur kërkesën për akreditimin e vëzhguesve, fillimisht duhet të bëhet regjistrimi si organizatë. Nëse organizata/institucioni që bën kërkesën, plotëson kushtet për të qënë vëzhgues i zgjedhjeve, atëherë do t’i jepet mundësia të aksesojë portalin e vëzhguesve me kredencialet, të cilat do t’u dërgohen në email-in e deklaruar gjatë aplikimit. Me disponimin e kredencialeve, jepet dhe mundësia e aksesit të portalit, në të cilin mund të krijohen kërkesat për akreditimin e vëzhguesve përfaqësues. 

LajmeZgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës – Mbledhja e parë e KZAZ-së në datën 25 Gusht 2023