Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 07.09.2023.

06/09/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës: 07.09.2023

Ora 12:00 shpallja e vendimit për kërkesës ankimore nr. 93

Ora 12:00 shqyrtimi kërkesës ankimore nr. 94

Rendi i ditës:

  1. Shpallja e vendimit për kërkesën ankimore nr. 93, depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Ndryshimin e vendimit të datës 19.08.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e partive politike që dop të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 11, për zgjedhjet e pjesshme vendore për Kryetarin e Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.
  2. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 94 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 745, datë 04.09.2023; dhe Ndryshimin e vendimit duke vendosur, regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë të përfaqësuar nga Kryetari Sali Berisha, si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 07.09.2023.