Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 06.10.2023.

04/10/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 06.10.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për kompensimin financiar paszgjedhor që do t’u shpërndahet subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 2. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”. 
 3. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”. 
 4. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 374 ID, të z. Ivi Kaso ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Librazhd, Zyrës Vendore Arsimore Librazhd, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare Spathar, Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 5. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 390 ID, të z. Edmond Spaho, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj Kryetarit të Bashkisë Maliq, dhe disa prej punonjësve të administratës së Bashkisë Maliq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 6. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 417 ID, të z. Edmond Spaho, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj Kryetarit të Bashkisë Maliq”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 7. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 412 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Has, Zyrës Vendore Arsimore Has, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Sali Hajdari”, Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 8. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 413 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Malësi e Madhe, Zyrës Vendore Arsimore Has, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Fran Murrizi”, Malësi e Madhe, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 9. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 402 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 10. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 409 ID, të Organizatës “Drejtësia Sociale” ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Kulturës, Bashkinë Tiranë, Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Eksperimental, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. 
 11. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 01 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Kukës dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”. 
 12. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 02 ID, të zj. Albana Vokshi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj Drejtorit të Ujësjellës Kanalizimeve, Kukës, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”. 
 13. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 03 ID, të zj. Albana Vokshi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj disa funksionarëve publikë shtetërorë, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 06.10.2023.