Zgjedhjet e pjesshme të datës 24 Shtator 2023 – Komisioneri i jep mandatin Kryetarit të Bashkisë Kukës

04/10/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kukës, Qarku Kukës, z. Albert Halilaj, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet e pjesshme të datës 24 Shtator 2023.

Gjithashtu, Komisioneri shqyrtoi rezultatet e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për katër subjekte vetëdeklaruese në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Komisioneri konstatoi se z. Qerim Ismailaj, Kryetar i Bashkisë Mallakastër, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” dhe subjekti vetëdeklarues z. Ronald Zhezha, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Fier, i propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë, nuk përfshihen në kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji.

Komisioneri deklaroi procedurën administrative të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Fredi Kokoneshi, ish Kryetar Bashkie në Bashkinë Divjakë dhe për subjektin vetëdeklarues z. Pashk Gjetaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Pukë, i propozuar nga subjekti “Lëvizja e Legalitetit”. 

Në seancën e sotme plotësoi vakancën e krijuar në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Shpresa Pemaj dhe në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Marina Vorfi.

LajmeZgjedhjet e pjesshme të datës 24 Shtator 2023 – Komisioneri i jep mandatin Kryetarit të Bashkisë Kukës