Zgjedhjet vendore të datës 14 Maj – Komisioneri vendos sanksione administrative

06/10/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpërndau kompensimin financiar paszgjedhor për ato subjekte zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023, të cilat kanë marrë jo më pak se 1 % të votave të vlefshme në shkallë vendi.

Partitë politike të cilat përfitojnë kompensimi financiar janë:

  1. “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë” (PAA) 544.462 lekë
  2. “Partia Lëvizja e Legalitetit” (PLL) 905.771
  3. “Aleanca Liberale e Djathtë” (ALD) 356.644

Në seancën e sotme publike Komisioneri shqyrtoi administrativisht denoncime të bera lidhur me zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes dhe pushimin e hetimit administrativ për:

  1. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 374 ID, të z. Ivi Kaso ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Librazhd, Zyrës Vendore Arsimore Librazhd, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare Spathar, Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  2. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 390 ID, të z. Edmond Spaho, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj Kryetarit të Bashkisë Maliq, dhe disa prej punonjësve të administratës së Bashkisë Maliq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
  3. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 02 ID, të zj. Albana Vokshi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj Drejtorit të Ujësjellës Kanalizimeve Kukës, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.
  4. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 03 ID, të zj. Albana Vokshi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë ndaj disa funksionarëve publikë shtetërorë, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit të denoncimit, nr. 417 ID, nr. 413 ID dhe nr. 402 ID, Komisioneri vendosi sanksione administrative në masën 3000 (tre mijë) lekë, ndaj Kryetarit të Bashkisë Maliq, gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj kandidatit për Kryetarin e Bashkisë Malësi e Madhe, gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj Drejtorit të Shkollës 9-vjeçare “Fran Murrizi” Malësi e Madhe dhe gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj përsonit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Bashkinë Kamëz.

Shqyrtimi administrativ do të vijojë për denoncimin nr. 409 ID, të Organizatës “Drejtësia Sociale” ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Kulturës, Bashkinë Tiranë, Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Eksperimental, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe denoncimin nr. 01 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Kukës dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.

Shpallja e vendimmarrjes për denoncimin nr. 412 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Has, Zyrës Vendore Arsimore Has, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Sali Hajdari”, Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, do të behët në seancën e ardhshme.

Gjithashtu, u shty për në seancën e radhës shqyrtimi i dy projektvendimeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022” dhe “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 Maj – Komisioneri vendos sanksione administrative