Shpallet rrezultati përfundimtar për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës

12/10/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator shpalli rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të zhvilluara në datën 24 Shtator 2023.

Kandidat fitues për Kryetar të Bashkisë Kukës, Qarku Kukës u shpall z. Albert Halilaj, i propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

LajmeShpallet rrezultati përfundimtar për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës