Mbikqyrja e Fushatave Zgjedhore në Epokën Digjitale: Mundësi për të Zgjeruar Rregullimin dhe Transparencën në Shqipëri”

18/10/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me International IDEA dhe Qendra e Ligjit e Finlandës organizuan tryezën e diskutimit “Mbikqyrja e Fushatave Zgjedhore në Epokën Digjitale: Mundësi për të Zgjeruar Rregullimin dhe Transparencën në Shqipëri”.

Në këtë takim të mbajtur në sallën plenare të KQZ morën pjesë përfaqësues të partive politike, organizatave joqeveritare, shoqërisë civile, të kompanisë META/Facebook, auditues zgjedhorë, financierët e partive politike dhe ekspertë ndërkombëtarë.

Në fokus të aktivitetit ishte sfida e re të masivizimit të fushatave zgjedhore online dhe mënyrën se si aktorët politikë shpenzojnë gjithnjë e më shumë para në këtë sferë. Fushata online operon shpesh në një mjedis me rregulla të paqarta dhe ku militojnë aktorët negative, ndaj institucionet mbikqyrëse e kanë të vështirë të ndjekin ritmin e shpejtë të ndryshimeve në këtë mjedis digjital.

Për të analizuar sfidat e mësipërme nëpërmjet një hulumtimi të thellë të problemeve specifike që Shqipëria përballon, International IDEA dhe Qendra e Sundimit të Ligjit e Finlandës kanë zhvilluar studimin “Menaxhimi i Fushatës së Zgjedhjeve në Epokën Digjitale: Perspektiva për Rregullim dhe Transparencë më të Madhe në Shqipëri”.

Në këtë tryezë u ndanë gjetjet paraprake të studimit me palët e interesuara në proceset zgjedhore.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve z. Ilirjan Celibashi cilësoi si sfida kryesore mungesën e ndryshimeve të shpejta në legjislacionin aktual për të reflektuar zhvillimet në fushën e fushatave online, mungesën e kapaciteteve të mbikqyrjes, mosrespektimi i periudhave të heshtjes zgjedhore, fushata të paligjshme dhe shpenzime online nga palë të treta, si edhe raportimet e gabuara të shpenzimeve në media sociale.

Komisioneri Celibash theksoi se “Është e nevojshme të përmirësojmë kuadrin ligjor, të rrisim kapacitetet e organeve të mbikqyrjes dhe të përcaktojmë standarde të qarta të transparencës për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor dhe rritur besueshmërinë në politikë”.

Zyrtarja e Programit të International IDEA, zj. Blerta Hoxha theksoi rëndësinë e adresimit në reformën e ardhshme zgjedhore, të sfidave me të cilat po përballet vendi ynë sa i përket fushatave zgjedhore onlinë dhe shpenzimeve të partive politike/kandidatëve në platformat elektronike. 

Të pranishmit ndanë mendimet e tyre lidhur me mënyrat se si duhet të adresohen problematikat e zhvillimit të fushatave zgjedhore online, si edhe dakordësuan për mbajtjen e diskutimeve të mëtejshme si përpjekje bashkëpunuese për të kontribuar në rekomandime për reformimin e kornizës rregullative në Shqipëri për Financimin e Fushatave Online.

Aktiviteti vjen në kuadër të projektit “Integriteti dhe Besimi në Zgjedhjet Shqiptare: Nxitja e Transparencës së Financave Politike dhe Përdorimit të Sigurt të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit”, i ndërmarrë nga International IDEA dhe Qendra e Ligjit e Finlandës me përfitues të drejtpërdrejtë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

 

LajmeMbikqyrja e Fushatave Zgjedhore në Epokën Digjitale: Mundësi për të Zgjeruar Rregullimin dhe Transparencën në Shqipëri”