Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.10.2023.

18/10/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 20.10.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore, për zgjedhjet e organeve të vetëqeverisjes vendore”.
 2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Malësi e Madhe, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Fryma e Re Demokratike”, zj. Eli Ndue Bogaj”.
 3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Fryma e Re Demokratike”, z. Kapllan Ismen Troci”.
 4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Vladimir Ivaner Kello”.
 5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, z. Besmir Mhill Kapaj”.
 6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë së Gjelbër”, z. Emirjon Alfred Mali”.
 7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Ilva Ilirjan Qëndro”.
 8. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Ervin Muharrem Muharremi, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Klos, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Konservatore”.
 9. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Valter Murat Hasanaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Vlorë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.
 10. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Fatlind Bujar Sokolaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Tropojë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”.

Çështje të mbartura

 1. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 409 ID, të Organizatës “Drejtësia Sociale” ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Kulturës, Bashkinë Tiranë, Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Eksperimental, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.
 2. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 01 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Kukës dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.
 3. Për shpalljen e vendimit të denoncimit nr. 412 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Has, Zyrës Vendore Arsimore Has, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Sali Hajdari”, Has, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.
 4. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.
 5. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 20.10.2023.