Hidhet shorti për përzgjedhjen e Qendrave të Votimit që do t’i nënshtrohen këqyrjes paszgjedhore

23/10/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi shortin për përzgjedhjen rastësore të qendrave të votimit që do ti nënshtrohen procesit të këqyrjes paszgjedhore.

Në zbatim të vendimit nr. 800, datë 20.10.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore, për zgjedhjet e organeve të vetëqeverisjes vendore do t’i nënshtrohen 10% e qendrave të votimit.

Procesit të këqyrjes së fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 dhe zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023 do ti nënshtrohen 517 Qendra Votimi.

 Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimit e numërimit të votave.

LajmeHidhet shorti për përzgjedhjen e Qendrave të Votimit që do t’i nënshtrohen këqyrjes paszgjedhore