Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 26.10.2023.

24/10/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative.

Data e seancës: 26.10.2023

Ora 13:00 shqyrtimi i kërkesës nr. 32

Ora 13:30 shqyrtimi i kërkesës nr. 33

Ora 14:00 shqyrtimi i kërkesës nr. 34

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 32, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve
  2. Shqyrtimi i kërkesës nr. 33, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve
  3. Shqyrtimi i kërkesës nr. 34, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 26.10.2023.