Kërkesat e Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative – KAS vendos sanksion ndaj Kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe

26/10/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi tre kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative.

U shqyrtua kërkesa nr. 32, për vendosje sanksioni administrativ gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj Kryetarit dhe njëkohësisht kandidatit për Kryetar për Bashkinë Malësi e Madhe dhe Drejtorit të Shkollës 9-vjeçare “Fran Murrizi”, Pjetroshan, Malësi e Madhe.

Në përfundim të shqyrtim, KAS vendosi pranimin pjesërisht të kërkesës së KSHZ duke vendosur sanksionin, gjobë në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë ndaj kandidatit për kryetar bashkie në Malësi të Madhe dhe rrëzimin e kërkesës për vendosje sanksioni për Drejtorin e shkollës 9-vjeçare “Fran Murrizi”, Pjetërshan, Malësi e Madhe.

Në këtë seancë u shqyrtuan edhe kërkesën nr. 33, për vendosje sanksioni administrativ gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj Kryetarit të bashkisë Maliq.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së Komisionerit për vendosje sanksioni administrativ.    

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa nr. 34, për vendosje sanksioni administrativ gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Kamëz.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së Komisionerit për vendosje sanksioni administrativ.

LajmeKërkesat e Komisionerit për vendosje të sanksioneve administrative – KAS vendos sanksion ndaj Kryetarit të Bashkisë Malësi e Madhe