KQZ pjesë e Konferencës së 11-të Ndërkombëtare të Trupave të Administrimit Zgjedhor në Batumi, Gjeorgji

02/11/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori pjesë në Konferencën e 11 Ndërkombëtare të Trupave të Administrimit Zgjedhor në Batumi, Gjeorgji, event ky i fokusuar në temën e rëndësishme të implementimit të teknologjive elektronike në zgjedhje.

Në këtë proces, ndarja e përvojës dhe praktikave më të mira të administratave zgjedhore, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe ekspertëve promovoi bashkëpunimin efikas, zgjedhjet të besueshme dhe zhvillimin e demokracisë në përgjithësi.

Mbi 100 përfaqësues nga 25 vende të administratave zgjedhore të vendeve të ndryshme, organizatave ndërkombëtare që punojnë në çështjet e zgjedhjeve dhe misioneve diplomatike të akredituara në Gjeorgji morën pjesë në konferencë ku KQZ prezantoi përvojën e saj të përdorimit të zgjeruar të teknologjisë në zgjedhje.

U diskutua mbi sfidat e ndryshme në implementimin e sistemeve të votimit elektronik dhe mbi rëndësinë e sigurisë, aksesueshmërisë, transparencës dhe besimit të publikut në sistemet e votimit elektronik, duke ndarë paktikat nga vendet tona.

Falenderim të veçantë për KQZ Gjeorgji dhe Kryetarin Giorgi Kalandarishvili për organizimin tejet profesional të kësaj konference me shumë vlerë.

LajmeKQZ pjesë e Konferencës së 11-të Ndërkombëtare të Trupave të Administrimit Zgjedhor në Batumi, Gjeorgji