Nis verifikimi paszgjedhor për fletët e votimit dhe materialet zgjedhore të përdorura në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023

06/11/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi verifikimin pazgjedhor për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023.

Në zbatim të vendimit nr. 800, datë 20.10.2023 të KSHZ, këqyrjes do t’i nënshtrohen 10% e qendrave të votimit.

KQZ do të këqyrë fletët e votimit dhe materialet zgjedhore për 526 Qendra Votimi, nga të cilat 40 janë QV në të cilat është përdorur pajisja e votimit dhe numërimit elektronik (PEVN).

Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimit e numërimit të votave.

Procesi i verifikimit pazgjedhor është process publik dhe mund të ndiqet nga partitë politike që kanë interes, shoqëria civile dhe media.

Rezultatet e verifikimit paszgjedhor do të publikohen në kohë reale në ndërfaqen “Verifikimi pazgjedhor 2023”.

LajmeNis verifikimi paszgjedhor për fletët e votimit dhe materialet zgjedhore të përdorura në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023