Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.11.2023.

13/11/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 14.11.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Aleksander Nikollë Frroku”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Kadri Abdulla Metaliu”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Xheni Namik Hatillari”.
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, zj. Giela Bardhi Hoxhalli”.
  5. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Kreshnik Riza Hajdari, Kryetar i Bashkisë Kuçovë, Qarku Berat, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Çështje të mbartura:

  1. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.
  2. Projektvendim “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 14.11.2023.