Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues nëpërmjet procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, shef Sektori , në Sektorin e Hartimit të Akteve në DL.

14/11/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës të kategorisë së ulët drejtuese, Shef Sektori në Sektorin e Hartimit të Akteve në Drejtorinë e Ligjshmërisë, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Blendi Kodra

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues nëpërmjet procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, shef Sektori , në Sektorin e Hartimit të Akteve në DL.