Shqyrtohet rezultati i verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për Kryetarin e Bashkisë Kuçovë

14/11/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike plotësoi vakancat e krijuara në këshillat bashkiak:

  1. Këshilli i Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Aleksander Frroku.
  2. Këshilli i Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Kadri Metaliu.
  3. Këshilli i Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Xheni Hatillari.
  4. Këshilli i Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, zj. Giela Hoxhalli.

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, u shqyrtua rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Kreshnik Hajdari, Kryetar i Bashkisë Kuçovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Komisioneri konstatoi se z. Kreshnik Hajdari, Kryetar i Bashkisë Kuçovë nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të Kryetarit dhe vendosi vazhdimin e mandatit të z. Hajdari, Kryetar i Bashkisë Kuçovë.

Dy projektvendimet “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021” dhe “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”, u shtynë për seancën e rradhës.

LajmeShqyrtohet rezultati i verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për Kryetarin e Bashkisë Kuçovë