Njoftim për publikim për vendin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale në DLD.

12/06/2024 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26, Kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-1.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për publikim për vendin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për publikim për vendin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale në DLD.