Hedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2023.

26/06/2024 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) bën thirrje publike për pjesëmarrje, të ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), në shortin që do hidhet në datën 13.12.2023 në orën 12:00 pranë KQZ.

Në short do të përzgjidhen ekspertët kontabël të licensuar (audituesve ligjor), të cilët do auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2023.

 

 

Njoftime publikeHedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2023.