Njoftim për publikim për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale, në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

05/07/2024 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës IV-1.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për publikim për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale, në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për publikim për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale, në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.