Njoftim për përfundimin pa kandidatë të kualifikuar për procedurën “ Ngritje në Detyrë“ për pozicionin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave në DLD.

05/07/2024 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Faza e verifikimit paraprak për procedurën “Ngritje në Detyrë” për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së ulët drejtuese Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, mbyllet pa kandidatë të kualifikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të kualifikuar për procedurën “ Ngritje në Detyrë“ për pozicionin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave në DLD.