File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 212, datë 26.04.2021 “Për disiplinimin dhe vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit të pranuara të rregullta për zgjedhjet për Kuvendin Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.