File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 67, datë 12.05.2023 “Për dorëzimin e Pajisjes së Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI), dhe të kamerës për video rregjistrim në qendrën e votimit, për zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.