File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 69, datë 13.5.2023 “Për paraqitjen në detyrë pranë qendrës së votimit, të operatorëve të pajisjes së identifikimit elektronik të zgjedhësve (pPEI), për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.