File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 70, datë 13.5.2023, “Për dërgimin e listave emërore të anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor”.