File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 71, datë 15.05.2023 “Për vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.