File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 74, datë 15.5.2023 “Për marrjen e masave organizative për procesin numërimit të votave për këshillin e bashkisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.