File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 76, datë 16.5.2023 “Për vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit për këshillin e bashkisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.