File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 79, datë 18.05.2023 “Për evidentimin e punonjësve të KQZ, apo dhe të tretë të tjerë, të kontraktuar me detyra për përgatitjen e pajisjve elektronike të identifikimit (PEI) dhe dorëzimin e tyrë nga KQZ në KQV dhe anasjelltas, për zgjedhjet e datës 14 maj 2023”.