File Type: pdf
Categories: Akte
Urdhër nr. 81, datë 20.05.2023 “Mbi administrimin e pajisjeve elektronike të identifikimit (PEI), të të dhënave që ato mbartin, si dhe mbi marrjen dhe administrimin e çdo informacioni tjetër që lidhet me përdorimin e PEI në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.