File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 000-004, datë 18.07.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “MCN TV”, për akreditimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.