File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 000-011, datë 19.07.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Focus Media News”, për akreditimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.