File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 000-021, datë 04.09.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Komiteti Shqiptar i Helsinkit”, për akreditimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 shtator 2023.