File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr: 000-024, datë 14.09.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “MCN TV”, për akreditimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 shtator 2023.