File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr: 000-030, datë 21.09.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Qendresa Qytetare”, për akreditimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 shtator 2023.