File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 01, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë me kandidatin zj. Olsa Ulqinaku”.