File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 03, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Zylfie Adem Çelaj nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Tropojë”.